Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Hromadné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Hromadné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzděláváníZákladní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovice,

Dolní Vilémovice 42, 675 52 Lipník

 

Hromadné rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Vilémovice, Mgr. Hana Škodová, podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodl/a v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona v řízení o žádostech podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

 

Podle volné kapacity MŠ a dle kritérií pro přijetí do MŠ, se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice ke školnímu roku 2020/21 od 1.9.2020 těmto uchazečům :

 

Jednací číslo - výsledek řízení :

MŠ2020/11 - přijat/a

MŠ2020/12 - přijat/a

MŠ2020/03 - přijat/a

MŠ2020/02 - přijat/a

MŠ2020/01 – přijat/a

MŠ2020/10 – přijat/a

MŠ2020/04 – přijat/a


Těmto žádostem se bohužel nevyhovuje:

MŠ2020/05 – nepřijat/a

MŠ2020/08 - nepřijat/a

MŠ2020/07 – nepřijat/a

MŠ2020/09 – nepřijat/a

MŠ2020/06 – nepřijat/a

 

V případě, že dítě přijaté do MŠ nenastoupí nebo se v MŠ uvolní místo i z jiného důvodu např. odstěhování, změny MŠ, postupují nepřijaté děti v pořadí, jak jsou psané pod čarou, směrem nahoru.

Písemné rozhodnutí, jak kladné, tak záporné (s odůvodněním) si mohou rodiče vyzvednout v budově ZŠ Dolní Vilémovice, u ředitelky školy každý všední den od 7:30 do 15:00 hodin nebo po domluvě u paní učitelek MŠ.

 

Datum zveřejnění: 30. 5. 2020                                                                                           

Mgr. Hana Škodová, ředitelka