Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

Mateřská škola

 Kritéria přijímání dětí do MŠ Dolní Vilémovice na šk. rok 2019/2020

Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než které je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

K předškolnímu vzdělávání se dle vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění přednostně přijímají:

- děti, které k 31. 8. 2019 dosáhly věk 5 let, mají trvalé bydliště v Dolních Vilémovicích

K ZÁPISU SE RODIČE (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI) DOSTAVÍ S TĚMITO DOKLADY:

  1. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  2. Rodný list dítěte
  3. Potvrzený dokument o očkování (možno dodat dodatečně)

Kritéria

  1. Děti, které k 31. 8. 2019 dosáhly věku 5 let, mají trvalé bydliště v Dolních Vilémovicích.
  2. Děti podle věku přijaté k celodenní docházce – děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší, s trvalým bydlištěm v Dolních Vilémovicích.
  3. Děti podle věku přijaté k celodenní docházce – děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší z ostatních obcí.
  4. Děti podle věku přijaté k polodenní docházce.

Zohledňuje se zaměstnaný rodič – (v tomto případě požadujeme potvrzení zaměstnavatele o nástupu pečujícího rodiče o dítě do práce)

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (tak, aby byly chráněny osobní údaje), bude zveřejněn na fyzické úřední desce školy, na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy do 30 dnů od konání zápisu. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

Uvedená kritéria jsou platná a účinná od 1. 5. 2019

Mgr. Hana Škodová