Drobečková navigace

Úvod > Grantové programy - dotace

Grantové programy - dotace

Grantové programy_ve školním roce 2015_2016

1) Naše škola se stala od ledna 2013 "zdravou školou". Po úspěšném obhájení  projektu na SZÚ v Praze byla naše škola zařezena do sítě škol podporující zdraví. Osvědčení o přijetí do sítě zdravých škola a smlouvu o spolupráci naleznete v sekci Dokumenty. V rámci každéhoškolního roku realizujeme grant na základě aktuální projektové žádosti. V roce 2015 je realizace projektu: Zdravá škola 2015 (realizace únor až září 2015). Dotace byla schválena ve výší 59 000,- Kč

Dotace jsou přidělovány z prostředků Kraje - Agenda 21.

Více fotek a informací k některým aktivitám je možno dohledat na našich internetových stránkách v sekci: Agenda 21

2) Od května do října 2015 byla zahájena realizace projektu v MŠ: Podpora zdravého stravování v modernizované školní kuchyni v MŠ v Dolních Vilémovicích. Dotace byla schválena ve výši 87 000,- Kč.

3) Od července 2015 do prosince 2015 - realizujeme projekt Čtenářství a podpora AJ v ZŠ Dolní Vilémovice. Projek je spojen s podporou čtenářství na škole (nejenom čtenářské dílny pro žáky školy, ale také modernizace školní knihovny - nákup knih) a výukou AJ pro pedagogy školy. Dotace byla přiddělena ve výši 282 708,- Kč. 

Grantový program_ dotace EU Peníze školám

Naše škola se bude zapojovat do projektů, které mohou výrazně obohatit "život naší organizace". Ve školním roce 2011/2012 byl dokončen projekt na podporu ICT na naší škole - více o projektu najdete na www.zsdolnivilemovice.cz

Ve školním roce 2012/2013 realizujeme druhou část projektu " EU peníze školám". Více o tomto projektu najdete v přiloženém souboru.

Projekt byl úspěšně ukončen v září 2013, poslední - závěrečná monitorovací zpráva byla schválena v 5. 12. 2013. Všem kdo projekt připravovali a organizovali děkuji za spolupráci. JN
 

OP VK_partnerství škol

Škola se svým partnerem (MŠ a ZŠ Koněšín) získala dotaci ve výši 1532849,64,- Kč. Společný projekt " Komunitní partnerství škol přispívá k rozvoji EVVO, AJ a podporuje spolupráci zapojených škol s obcí" jsme začaly realizovat od 1. 5. 2013 a bude ukončen v lednu 2015.