Drobečková navigace

Úvod > Školní družina

Školní družina

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků po vyučování. Při příznivém počasí trávíme čas pobytem venku na zahradě a v přírodě. Na zahradě využíváme hřiště ke sportovním aktivitám. Žáci se mohou zapojit i do výtvarných a pracovních činností. Pořádáme také družinové akce ve spolupráci s mateřskou školou.

Ranní družina probíhá od 6:30 - 7:40 hodin ve škole.

Odpolední družina funguje od pondělí do pátku od 11:45 - 16:00 hodin.

V rámci školní družiny probíhají zájmové kroužky, které začínají v říjnu a končí prvním týdnem v červnu. Pro školní rok 2019/2020 jsou nabízeny tyto kroužky:

  • Angličtina pro 1. ročník - pondělí 11:55 - 12:35 hod., vede Lenka Poskočilová
  • Sportovní hry - pondělí 13:30 - 14:30 hod., vede Irena Syrová
  • Kytara - úterý 13:30 - 14:15 hod., vede Hana Škodová
  • Kreativní kroužek - úterý 13:30 - 14:15 hod., vede Irena Syrová
  • Dramatický kroužek - středa 13:30 - 14:15 hod., vede Lenka Poskočilová
  • Keramika - čtvrtek 13:30 - 15:00 hod., - v sudý týden - vede Jana Čechová a Lenka Poskočilová
  • Taneční - čtvrtek 13:30 - 14:30 hod., - v lichý týden - vede Jitka Sadílková
  • Aerobic - pátek 13:30 - 14:15 hod., vede Irena Syrová

Školní družina je zpoplatněna částkou 70 Kč za měsíc. Číslo účtu školní družiny je 19-7754600207/0100. Každému žákovi je přidělen jeho variabilní symbol. Platba se provádí na dvakrát, jednou do konce října za období září - prosinec, podruhé do konce března za období leden - červen. Nebo v září na celý rok